Bedrijfshulpverlening (BHV)

Iedere werkgever dient passende maatregelen te treffen voor zijn personeel en bezoekers voor zover dat binnen zijn mogelijkheden ligt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Arbo-wet.

De Arbo-wet verplicht de werkgever tot het beschikken over voldoende deskundige BHV-ers en tot het waarborgen van deze deskundigheid door het volgen van herhalingscursussen en het houden van (ontruimings)oefeningen en het verstrekken van voldoende geschikte middelen om deze taken te kunnen uitvoeren.

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
 
  • Verlenen van Eerste Hulp
  • Beperking en bestrijden van een beginnende brand
  • Ontruiming
  • Communicatie

Cursisten leren op welke wijze een brand ontstaat, verloopt, en met welke middelen kan worden geblust. Ook de gevaren bij het blussen komen aan bod, evenals de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Hoe alarmeer je en welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Wat is de rol van de BHV'er? Wat staat er in het ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht?

Motivatie
Er is een groot verschil tussen mensen die moeten en mensen die graag een BHV-opleiding willen volgen. Als u het van belang acht om een goed gemotiveerde BHV-organisatie op te zetten benoem dan zoveel mogelijk gemotiveerde mensen die zich vrijwillig aanmelden; aanwijzen kan altijd nog.