Bedrijfshulpverlening (BHV)

Iedere werkgever dient passende maatregelen te treffen voor zijn personeel en bezoekers voor zover dat binnen zijn mogelijkheden ligt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Arbo-wet.

De Arbo-wet verplicht de werkgever tot het beschikken over voldoende deskundige BHV-ers en tot het waarborgen van deze deskundigheid door het volgen van herhalingscursussen en het houden van (ontruimings)oefeningen en het verstrekken van voldoende geschikte middelen om deze taken te kunnen uitvoeren.

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
 
  • Verlenen van Eerste Hulp
  • Beperking en bestrijden van een beginnende brand
  • Ontruiming
  • Communicatie

Cursisten leren op welke wijze een brand ontstaat, verloopt, en met welke middelen kan worden geblust. Ook de gevaren bij het blussen komen aan bod, evenals de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Hoe alarmeer je en welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Wat is de rol van de BHV'er? Wat staat er in het ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht?

Motivatie
Er is een groot verschil tussen mensen die moeten en mensen die graag een BHV-opleiding willen volgen. Als u het van belang acht om een goed gemotiveerde BHV-organisatie op te zetten benoem dan zoveel mogelijk gemotiveerde mensen die zich vrijwillig aanmelden; aanwijzen kan altijd nog.Basiscursus Bedrijfshulpverlening

Vooropleiding
Er zijn geen speciale eisen. Indien men in het bezit is van een geldig EHBO-diploma heeft men vrijstelling voor het onderdeel "Levensreddend Handelen".

Inhoud
Er wordt lesgegeven conform de gedende richtlijnen door gediplomeerde instructeurs:
 
  • Elementaire Eerste Hulp; stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling of bloedsomloop, botbreuken, oogletsels, uitwendige bloedingen, brandwonden.
  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand; goed gebruik van veiligheidsvoorzieningen en preventieve maatregelen, de branddriehoek.
  • Ontruiming; begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen.
  • Communicatie; het melden van een ongeval of brand, nader informeren van hulpverleningsdiensten, gebruik communicatiemiddelen, opvang personeelsleden.
  • Gebruik en werking van een AED.

Lesmateriaal
De opleiding is inclusief lesboek, gebruik verbandmaterialen en lesmiddelen, blusmiddelen.

Instructeurs
De instructeurs van BEHUFA Barneveld hebben ruime praktijkervaring.
Zij zijn door permanente bijscholing goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diverse veiligheidsopleidingen.

Opleidingsduur
1 dag
Lestijden: 8.30-17.00 uur

Leslocatie
Op een van de leslocaties van BEHUFA, of bij u op het bedrijf.

Lunch
Bij een open inschrijving verzorgen wij rond 12.15 uur een lunch. De kosten hiervan zijn bij de cursuskosten inbegrepen.

Aantal cursisten
6-12 personen per groep.

Diploma
De opleiding wordt bij goed resultaat afgesloten met het verstrekken van het diploma Bedrijfshulpverlener.

Kosten per cursist
Volledige basiscursus        € 170,- 
Alleen brand & ontruiming €   80,00.
De factuur dient voor toezending van het cursusboek te zijn voldaan.
Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening
Om uw kennis en vaardigheden op peil te houden is het volgen van een jaarlijkse herhalingsdag een must. Alleen zo blijft u in staat adequaat hulp te kunnen verlenen.

Opleidingsduur:
1 dag
Lestijden: 9.00-16.00 uur

Leslocatie
Op een van de leslocaties van BEHUFA, of bij u op het bedrijf.

Lunch
Bij een open inschrijving verzorgen wij rond 12.15 uur een lunch. De kosten hiervan zijn bij de cursuskosten inbegrepen.

Aantal cursisten
6-16 personen per groep.

Certificaat
De herhalingscursus wordt bij goed resultaat afgesloten met het verstrekken van het herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener.

Cursusprijs per cursist:
Volledige herhalingscursus        €  155,- 
Alleen brand & ontruiming         €    80,00
De factuur dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Alle genoemde prijzen gelden voor een open inschrijving en zijn exclusief 21% BTW.
Voor een in-company training vanaf 6 personen maken wij graag een maatwerk offerte.