Basiscursus (BHV)

Basiscursus Bedrijfshulpverlening

Vooropleiding
Er zijn geen speciale eisen. Indien men in het bezit is van een geldig EHBO-diploma heeft men vrijstelling voor het onderdeel "Levensreddend Handelen".

Inhoud
Er wordt lesgegeven conform de gedende richtlijnen door gediplomeerde instructeurs:
 
  • Elementaire Eerste Hulp; stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling of bloedsomloop, botbreuken, oogletsels, uitwendige bloedingen, brandwonden.
  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand; goed gebruik van veiligheidsvoorzieningen en preventieve maatregelen, de branddriehoek.
  • Ontruiming; begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen.
  • Communicatie; het melden van een ongeval of brand, nader informeren van hulpverleningsdiensten, gebruik communicatiemiddelen, opvang personeelsleden.
  • Gebruik en werking van een AED.

Lesmateriaal
De opleiding is inclusief lesboek, gebruik verbandmaterialen en lesmiddelen, blusmiddelen.

Instructeurs
De instructeurs van BEHUFA Barneveld hebben ruime praktijkervaring.
Zij zijn door permanente bijscholing goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diverse veiligheidsopleidingen.

Opleidingsduur
1 dag
Lestijden: 8.30-17.00 uur

Leslocatie
Op een van de leslocaties van BEHUFA, of bij u op het bedrijf.

Lunch
Bij een open inschrijving verzorgen wij rond 12.15 uur een lunch. De kosten hiervan zijn bij de cursuskosten inbegrepen.

Aantal cursisten
6-12 personen per groep.

Diploma
De opleiding wordt bij goed resultaat afgesloten met het verstrekken van het diploma Bedrijfshulpverlener.

Kosten per cursist
Volledige basiscursus        € 180,- 
Alleen brand & ontruiming €   90,00.
De factuur dient voor toezending van het cursusboek te zijn voldaan.