Kinder EHBO

Jonge kinderen zijn nogal nieuwsgierig, ze willen zoveel mogelijk van de wereld ontdekken.
Ruim 100 kinderen in de leeftijd tot 8 jaar hebben per dag door een ongeval in of om het huis een
medische behandeling (door huisarts/spoedeisende eerste hulpafdeling) nodig.
Het is dan ook belangrijk om hun leef en speelomgeving zo veilig mogelijk te maken.
Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen gebeurt er nog wel eens een ongeluk(je).

Tijdens onze cursus leert u:
 • Eerste hulp verlenen aan jonge kinderen
 • Alert te zijn op stoornissen in de vitale functies
 • Hun lichamelijke kenmerken in te passen in de hulpvraag

De onderwerpen die o.a. behandeld worden:
 • Het kind en zijn leefomgeving
 • De 5 belangrijke punten
 • Maatregelen om veiligheid van kinderen te vergroten
 • Kindermishandeling en Eerste Hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn en/of de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Verband- en hulpmiddelen

Bij gebleken geschiktheid ontvangt u na de opleiding een officieel diploma.
Dit garandeert de kwaliteit van de opleiding.

Cursusduur:
2 avonden van 19.00-22.15 uur of 1 hele dag van 9.00-16.30 uur
Deze cursus bieden wij vooralsnog alleen aan als in-company of groepstraining!
Voor een maatwerkofferte of meer informatie kunt u contact opnemen via info@behufa.nl of het contactformulier op onze website.