Opleiding Industriële Ademlucht voor de Bedrijfshulpverlener

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Doelgroep
BHV'ers die werken in onder andere complexe gebouwen en installaties of in een omgeving met gevaarlijke stoffen.

Toelating
De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en van een bewijs van medische goedkeuring.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding kunt u een gidsfunctie en/of reddingsfunctie vervullen, waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Dat is onder meer het geval bij het werken in chemische bedrijven, complexe gebouwen en installaties of in een omgeving met gevaarlijke stoffen.

Inhoud
De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk met als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Zowel de technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, als de procedures bij het redden en gidsen worden getraind.

Documentatie
Het lesboek Adembescherming voor de Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door Nbbe-gediplomeerde brandweerinstructeurs.

Werkwijze
Het accent van de opleiding ligt op de praktijk. Locatie
De mogelijkheid bestaat om deze training op locatie te geven

Aantal deelnemers
Groepen van minimaal 4, maximaal 6 personen.
Maximaal 6 personen per instructeur.

Opleidingsduur
Zes dagdelen inclusief examen.

Certificering
Alle cursisten sluiten deze cursus af met een examen onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het diploma Ademlucht voor de Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Geldigheid
Het diploma is één jaar geldig.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op offertebasis verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen.